Vapensköldar

I SRS skall man vara registrerad med sin vapensköld. I och med registrering ställs vissa krav på vapenssköldens utseende.

Ansvarig hos SRS för registreringen och utformandet av vapensköldar är Falken från Attunda - Ahnna Ehnström
Hör av dig till henne vid frågor och funderingar.

   
 
Ladda ner SRS regler för Vapensköldar
   
  Här kan du se alla de registrerade vapensköldarna indelade under respektive förening:    
 

Celeres Nordica
Infensus
Sankt Nicolai Riddare
Riddarna af Bardhe
Silverfalken
Eques Fortem
Skånska Björnens Riddare

Arboga Raedarius
Riddarsällskapet Torneamentum
Medeltidsföreningen Arx
Rex Austri
Tiundalands väktare

   
  "Helmschau". Ur Conrad Grünenbergs vapenbok 1483