Vapensköldar

I SRS skall man vara registrerad. I denna registrering ställs vissa krav.
Så som heraldiskt riktiga vapensköldar och "namn".

Heraldiken är ett stort område och reglerna har förändrats under
århundraden.
Ansvarig för registreringen är Falken från Attunda -
ahnnaehnstrom@yahoo.com (Ahnna Ehnström)

   
 
Ladda ner SRS regler för Vapensköldar
   
  Här kan du se alla de registrerade vapensköldarna i SRS,
de är indelade under respektive förening:
   
 

> Celeres Nordica
> Infensus
> Sankt Nicolai Riddare
> Bockens kämpar
> Dalecarlian Knights
> Silfverfalken
> Inferno
>Eques Fortem

> Skånska Björnens Riddare
> Nordic Knights
> Arboga Raedarius
> Riddarsällskapet Torneamentum
> Riddarna af Bardhe
> Medeltidsföreningen Arx
> Rex Austri
> Tiundalands väktare

   
 

Enkla heraldiska regler:
*Vapensköld skall vara så uppbyggd så det är lätt att se skillnad mellan de olika sköldarna.
*Man får inte lägga två färger "intill" varanndra. Dvs rött, blått, grönt och svart.
*Färger skall "brytas" av metaller. Dvs silver (vitt), guld (gult).
*Rådfråga alltid någon kunnig om Du vill ha din sköld med i SRS

Vill du lära dig mer om heraldik?
Besök då http://joomla.heraldik.se/joomla/

  "Helmschau". Ur Conrad Grünenbergs vapenbok 1483