Våra riddarsällskap

Här kan du få mer info om våra anslutna riddarsällskap.
För anslutning till SRS krävs att sällskapet uppfyller kraven enligt nedan:


Att sällskapet har stadgar och medlemsregister.
Att sällskapet är registrerat med organisationsnummer.
Att sällskapet har tidstypiska kläder och rustningar (nordiskt 110-tal till 1500-tal) och
fullt rustade ekipage enligt i SRS gällande normer.
Att sällskapet har haft aktiviteter.
Att sällskapet skall kunna genomföra egna tornerspel och
bör ha minst sex riddare jämte fotfolk.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen.

Vid SRS-möte äger varje anslutet sällskap en röst.

   
 
   
Förening/web Kontaktperson Epost
Arboga Raedarius Maria Eklund dnulkemia@gmail.com
Celeres Nordica Asa Cidh asacidh@hotmail.se
Infensus Hans Rensfeldt hans.rensfeldt@swipnet.se
Skånska Björnen Magnus Andersen m.andersen3@telia.com
S:t Nicolai Riddare Arne Olsson amneholm@hotmail.com
Tiundalands Väktare Rebeca Carlander info@tiundaland.nu
Torneamentum Fredrik H Bogren fhb@telia.com
Silfverfalken Claes Odelberg claes@odelberg.net
Eques Fortem Marie Tufvesson equesfortem@gmail.com
ARX Dennis Augustsson dennis@arxriddare.se
Rex Austri Emma Javerbrant Emma.Javerbrant@hotmail.com
Riddarna af Bardhe Andreas Norén andreasnoren1970@gmail.com