Vapensköldar Celere Nordica


Nr
Namn
Blasonering
Sköld
30

 

Riddaren af Camarque
I blått en stegrande drake av silver, däröver en
ginstam i svart belagd med tre liljor i silver.
31
Örnen från Bysans

I rött en svart örn åtföljd undertill av ett sänkt
mantelsnitt över ett gallerverk i guld

32
Den heliga Graals
Beskyddare
I guld ett svävande svart mantuakors pålagt med en
bägare i silver
33
Riddar Draköga
Kluven i svart och schackrutat guld/svart 2x5. I
svart fält en upprättstårnde drake i guld
34
Riddaren af Råstaborg
Av ett genomgående antoniuskors i guld kluven i blått och rött, i första fältet en tilltagande måne, i andra en avtagande, båda i guld
35
Slagbjörnens Riddare
Ginstyckad i svart och grönt, belagd med ett
avslitet björnhuvud i guld
36
Enhörningens Riddare
I purpur ett Enhörningshuvud i silver
37
S:t Eriks Riddare
På rött ett svävande gult latinskt kors, placerat i
övre, vänstra hörnet
38
Den tyste Riddaren
I silver en sänkt sparre i blått
39 Riddare Järnek Delad medelst sänkt sparre i grönt och blått, första belagt med två smala, korsade dubbelkors. andra belagt med ett smalt korsat dubbelkors, sparre och kors i silver
40 Riddar Svinhugg I guld en upprättstående galt i brunt,
beväring i silver.
41 Den Franska Liljan I kluvet fält i svart och blått två liljor i silver.
balkvis ställda
44 Tjuren från Östra Aros I svart fyra strålar i rött med silverkanter. I höger
hörn kvadrat i silver med framåtriktat svart
tjurhuvud
45 Nattens Fasa I svart med silverram en anfallande uggla i silver, beväring i guld
46 Riddare
Gyllenbock
Kluven i blått och blått med tre gula balkar, i första fält en upprättstående bock i guld.
89 Riddar
Löwencrona
I grönt, en krona ställd över en cirkelformad krans av eklöv, allt i guld
90 Sir Leo Kvadrerad i silver och svart
92 Den Tvehövdade
Örnen
I rött en tvehövdad örn med kvadrerad hjärtsköld i rött o silver.
42 Det Gyllene Lejonet Kluvet fält
1 Purpur med stående lejon i guld, röda beväringar 2 Schackrutor i gul och purpur 4/9
215 Spelets Väktare Fält kvadrerat i svart och silver; i övre sinister ett schacktorn i silver; i nedre dexter en schackhäst i silver
275 Riddaren av Vallonien Sex gånger delat i silver och rött,överlagt med en balk åtföljt av en utrest varg. Balk och varg i blått.