Vapensköldar Medeltidsföreningen Eques Fortem


Nr Namn Blasonering Sköld
155 Riddare Spjuthök I svart med ram i silver, liten röd sköld med silverram, hök med korsade spjut två spjut i kors i silver.
159 Lotus Vishetens riddare I silver med svart bård, blomma i lila
162 Riddare Vingfåle En bevingad springare i guld på rött.
173 Riddare Lergök På grönt en stolpe av silver med en lergök i svart
180 Riddare Månsten I svart en cirkel med en infattad nonagram, en rundla i mitten samt med en måne liggande på cirkelns nedre kant, allt av guld
259 Sol Invictus I rött med grön bruten kant med sol i guld
260 Riddare Maskros Blomma i guld mot grön botten
261 Riddare Hildegard Inuti en pilbåge ett lejon i guld på blå botten
255 Beatrice De Saxtrup Kluvet i silver och blått . Det blå fältet avdelat medelst balk i silver