Vapensköldar Nordic Knights


Nr
Namn
Blasonering
Sköld

52

Föreningens vapen I rött två sparrar av guld överlagda med två korsade svärd flambé i svart
53 Alias: Hans Johan
Silverbock
I fält medels en smal, störtad sparre, delat i blått och grönt, en upprest stenbock i silver
54 Alias: Dmitry Smiert I guld en uppflygande svart korp
55 Alias: Comar
Longius
Blackburn
1. genom flamskura avskild ginstam i guld belagd ned tre svarta "kvarnhjul".
2.I rött en svävande treudd i guld, stolpvis ställd
56   På grönt med två balkar i silver, ett svävande svart svärd, stolpvis ställt.
57 Alias: Pilgrimmen På guld två svarta balkar
60 Alias: Riddaren af Norrby I svart, delad medelst röd kavle. 1, röd stolpe. 2. tre röda stolpar, allt överlagt med två korsade dubbelyxor i guld.
62 Alias: Riddaren av
Wyverntale
På schackrutat fält i svart och silver, en grön drake med beväring i rött
114 Alias: Den Danska Räven

I vitt med tre balkar i grönt en upprest räv i rött

115 Alias:
Pilgrimernas Försvarare
I kluvet fält i blått och rött ett korsat stickkors i
silver
116 Alias: Vilden från Valbo I blått med en av guldinfattning avskiljd röd bård, ett ankarkors i guld