Vapensköldar Tiundalands väktare


Nr
Namn
Blasonering
Sköld
290 Tiundalands väktare
Lila sköld med guldkrenelering och en portcullis i guld
292 Falken från Attunda

Blasonering
276 Skogens riddare Grön sköld, ett träd ställt över två korslagda dalpilar, allt i silver.
291 Lord Örnskog Blå sköld med snedbalk i rött, med tre borgar i silver
293 Gyllene Järven
I ett lila fält, en stående järv i guld
115 Pilgrimernas försvarare
I kluvet fält i blått och rött ett korsat stickkors i silver