Vapensköldar Tiundalands väktare


Nr
Namn
Blasonering
Sköld
290 Tiundalands väktare
Lila sköld med guldkrenelering och en portcullis i guld
292 Falken från Attunda

Fält kluvet gyronny i åtta delar rött och grönt med krenelerad hermelinbård, en fågel displayed i guld med krona i silver
276 Skogens riddare I grönt fält med silverbård, två korsade armborstpilar under ett träd, allt i silver
291 Lord Örnskog I blått fält en snedställd balk i rött med silverbård, på balken tre borgar i silver
293 Gyllene Järven
I ett lila fält, en stående järv i guld
115 Pilgrimernas försvarare
I kluvet fält i blått och rött ett korsat stickkors i silver
295 Solgläntans Riddare
I svart fält med guldram, en sol i guld
296 Riddare Darius
Fyrdelat fält i guld och rött; i de röda fälten en stående drake i guld