Vapensköldar Skånska björnens riddare


Nr Namn Blasonering Sköld
149 Charlemagne I rött med silverbård, ett svävande hus i guld.
150 Riddare Solstråle I blått en sol i guld
164 Wilgot den grymme Kluven i rött och svart, ett bockhuvud "en face" i naturfärg
174 Riddare Gyllenkors På rött ett gyllende klöverbladskors
181 Riddare Crafoord
(den tongivande
Riddaren)
Vitt band med "hermeliner" över röd botten. Över bandet en stjärna (för gud), och under bandet en kärve (för folket).

(ägares blason)
189 Riddare Tjurskalle Styckad i rött och blått medelst en trappstegsformad balk i silver, allt överlagt med en svart tjurskalle enface
211 Den Svarta Liljan I fält av silver ett blått standar med tre tungor, belagt med en fransk lilja i silver.
213 Riddare Silverlilja I fält av silver ett blått standar med tre tungor,
belagt med en fransk lilja i silver.
230 Riddare Dufva af Hispania I blått med guldram en hjärtsköld av silver med en uppstigande duva i svart.
231 Patrique av Vallagra
Kvadrerat fält i purpur och guld
232 Svanridaren I guld en blå balk med en praktfull svan i silver.
233 Hedera Helix
Riddare Murgröna
I Svart två korslagda svärd i silver, på det svärd som pekar åt höger en murgröna i grönt.
234 Räveld I grönt med guldram ett naturfärgat rävhuvud enface med silverbröst, hållande två korsade svarta eldstavar i munnen
235 Riddaren av den gyllene ormen I fält av silver en blå bädd av fjädrar krönt av två hästhuvuden i siluett mot varandra, infällt i guld;ett ormhuvud och en fransk lilja.
240 Riddaren av den mörka ulven På grönt, en fullmåne i silver, huvudet på en ulv, en face i svart.
241 Riddar Nidhugg I svart, en drake i grönt med beväring i guld.
242 Den skånska björnen I rött, en stegrande björn i guld.
263 Riddare Nordstierna I svart med en guld ram, en stjärna i guld.