Riddargrupper

Våra riddarsällskap

Här kan du få mer info om våra anslutna riddarsällskap.
För anslutning till SRS krävs att sällskapet uppfyller kraven enligt nedan:


Att sällskapet har stadgar och medlemsregister.
Att sällskapet är registrerat med organisationsnummer.
Att sällskapet har tidstypiska kläder och rustningar (nordiskt 1100-tal till 1500-tal) och
fullt rustade ekipage enligt i SRS gällande normer.
Att sällskapet har haft aktiviteter.
Att sällskapet skall kunna genomföra egna tornerspel och
bör ha minst sex riddare jämte fotfolk.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen.

Vid SRS-möte äger varje anslutet sällskap en röst.